Waiver

Wanneer is er een waiver/ontheffing nodig?

- Als de IF (injury frequency) gemiddelde van de afgelopen 3 jaar hoger is dan 4.
- Als de firma niet beschikt over een bedrijfs-VCA.
- Als er geen persoons-VCA aanwezig is.

 
Waar kan de waiver gevonden worden?

Zie hiervoor de documentenlijst onder de kop van BBS Pernis of BBS Moerdijk. (alleen beschikbaar indien ingelogd)

- Shell Pernis/Europoort: 05.05.7281             (alleen beschikbaar indien ingelogd)
- Shell Moerdijk: 05.03.7256 of 05.03.7257  (alleen beschikbaar indien ingelogd) 

 

1. Waiver document wordt ingevuld door de Shell contactpersoon en de hoofdaannemer.
2. Na volledig ingevuld te zijn wordt deze gestuurd naar de HSE-contactpersoon van de locatie.
3. Na beoordeling en handtekening van HSE kan deze in het bedrijfsdossier worden toegevoegd via de Shell portal.

 
 Contact:

Ricardo Kerklaan - Contractor Safety Advisor - Shell Pernis
+31 10 431 8126
Email: Ricardo.R.Kerklaan@shell.com

 

Freek Hulsbos - Contractor Safety Advisor – Shell Moerdijk
+31 6 1608 4969
Email: Freek.Hulsbos@shell.com